Екип

Адвокат Петко Петков е завършил висшето си образование по специалност „Право“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ през 2003 г. В периода 2005-2007 г. работи на длъжност „Разследващ полицай“ в районно полицейско управление в град София. През 2007 г. заема длъжността „старши юрисконсулт“ в Министерство на културата. През 2008 г. работи като юрисконсулт в частно търговско предприятие, занимаващо се с производство на напитки и дистрибуция на стоки. По-късно през 2008 г. е вписан в Софийска адвокатска колегия и оттогава работи като адвокат. По време на своята дългогодишна работа като адвокат, адв. Петков придобива опит в различни сфери на правото. Работата му го среща с различни клиенти с индивидуални казуси в областта на гражданското, наказателното и административното право.
Адвокат Надежда Петкова е завършила висшето си образование по специалност „Право“ в Нов български университет през 2016 г . В периода 2014-2018 г. е работила като адвокатски сътрудник в адвокатска кантора в град София, работеща в областта на гражданското и наказателното право. През 2018 г. е вписана в Софийска адвокатска колегия като адвокат. Оттогава насам тя оказва правна помощ и съдействие в областта на гражданското и наказателното право, а именно провеждане на консултации, преглед и изготвяне на книжа, завеждане на граждански дела, защита по наказателни дела, изготвяне на молби и жалби, представителство пред банки и съдебни изпълнители, и други.