Услуги

Нашата кантора предлага адвокатски услуги във връзка с гражданско, наказателно и административно право:

  • Консултации с адвокат на място, по телефон или по имейл.
  • Представителство пред съд по граждански, наказателни и административни дела.
  • Съдействие пред държавни институции.
  • Изготвяне на молби, жалби и договори.
  • Съдействие по нотариални производства.
  • Регистрация и обслужване на фирми.
  • Защита на обвиняеми и пострадали лица по наказателни дела.
  • Други индивидуални адвокатски услуги – Контакти