Адвокат в София

Адвокатите в кантора „Петков и Петкова“ – София предлагат правна помощ и съдействие във връзка със семейно и наследствено право, вещно право. В тези области ще получите съдействите за развод, родителски права, издръжка на дете, оспорване на бащинство и извеждане на дете в чужбина. Можете да потърсите помощ и във връзка с наследяване, делба на наследство, отказ от наследство и завещания. Можем да сме полезни и при спорове във връзка с недвижими имоти, договори за наем, предварителни договори за покупко-продажба на имот и сделки при нотариус. Имаме възможност и за изготвяне и проверка на различни видове граждански договори.

Можете да получите помощ от адвокат и във връзка с търговско право, застрахователно право, трудово право и административно право. Предлага се регистрация, проверка в търговския регистър и обслужване на фирми. Бихте могли да получите юридическа подкрепа и по отношение на спорове между потребители и търговци във връзка с покупка на стоки и услуги. Оказваме сътрудничество и при спорове относно потребителски кредити, проблеми с изпълнително производство и други въпроси при съдебен изпълнител.

Тук ще намерите решение и за Вашите спорове по трудови дела, като незаконно уволнение, обезщетение от работодател и други проблеми във връзка с трудовото Ви правоотношение. Нашите адвокати предлагат съдействие и при спорове със застраховател във връзка със застрахователни договори и изплащане на застрахователно обезщетение. Често срещани са затруднения по повод на пътно-транспортно произшествие, за които сме насреща.

Кантората предлага услуги и по наказателни дела. Такива са защита на обвиняеми и пострадали от престъпление във всички фази на наказателното производство. Услугите включват, на първи етап представителство пред органите на досъдебното производство. На втори етап предлагаме защита от адвокат пред съдебните органи.

Може да разчитате на адвокатска кантора „Петков и Петкова“ – София и по други индивидуални въпроси. Не се колебайте да зададете Вашия въпрос и ние ще Ви съобщим дали бихме могли да Ви бъдем полезни – Контакти

Услуги

Нашата кантора предлага адвокатски услуги във връзка с гражданско, наказателно и административно право:

  • Консултации с адвокат на място, по телефон или по имейл.
  • Представителство пред съд по граждански, наказателни и административни дела.
  • Съдействие пред държавни институции.
  • Изготвяне на молби, жалби и договори.
  • Съдействие по нотариални производства.
  • Регистрация и обслужване на фирми.
  • Защита на обвиняеми и пострадали лица по наказателни дела.
  • Други индивидуални адвокатски услуги – Контакти

За нас

Ние сме колектив от адвокати, който ще Ви вдъхне спокойствие и увереност. Казусът Ви ще бъде всестранно разгледан и ще Ви бъдат предложени всички варианти за справяне с него. Ние вярваме в силата на екипната работа и работим и с външни консултанти, колеги адвокати в различни области на правото. По този начин гарантираме, че ще получите индивидуален подход за решаването на всеки правен проблем от адвокат, специалист в конкретната правна област – Екип

Консултация с адвокат

Адвокатите от кантора „Петков Петкова“ – София имат възможност за консултации на място, както и по телефон или имейл. Дистанционните консултации се заплащат предварително. При срещата с адвокат ще имате възможност да зададете въпросите, които Ви интересуват. Ще получите информация за евентуални бъдещи услуги, които могат да бъдат извършени за вас. Можете да си запишете час консултация в нашата кантора на някоя от посочените форми за контакт- Контакти