Адвокат в София

Адвокатите в кантора „Петков и Петкова“ – София предлагат специализирани услуги по наказателни дела. Такива са защита на обвиняеми и пострадали от престъпление във всички фази на наказателното производство. Услугите включват, на първи етап представителство пред органите на досъдебното производство – прокурори, следователи и разследващи полицаи. Предлагаме съдействие за сключване на споразумение с прокуратурата още преди началото на съдебната фаза. На втори етап предлагаме защита от адвокат пред съда, както и претендиране на обезщетение за вреди.

Ще получите правна помощ и съдействие във връзка със семейно и наследствено право, вещно право. В тези области оказваме съдействите за развод, родителски права, издръжка на дете, оспорване на бащинство и извеждане на дете в чужбина. Можете да потърсите помощ и във връзка с наследяване, делба на наследство, отказ от наследство и завещания. Можем да сме полезни и при спорове във връзка с недвижими имоти, договори за наем, предварителни договори за покупко-продажба на имот и сделки при нотариус. Имаме възможност и за изготвяне и проверка на различни видове граждански договори.

Предлагаме още регистрация на фирми и справки в различни регистри, като Търговския регистър, Имотния регистър и други. Бихте могли да получите юридическа подкрепа и по отношение на спорове между потребители и търговци във връзка с покупка на стоки и услуги. Оказваме сътрудничество и при спорове относно потребителски кредити, проблеми с изпълнително производство и други въпроси при съдебен изпълнител.

Тук ще намерите решение и за Вашите спорове по трудови дела, като незаконно уволнение, обезщетение от работодател и други проблеми във връзка с трудовото Ви правоотношение. Нашите адвокати предлагат съдействие и при спорове със застраховател във връзка със застрахователни договори и изплащане на застрахователно обезщетение. Често срещани са затруднения по повод на пътно-транспортно произшествие, за които сме насреща.

Може да разчитате на адвокатска кантора „Петков и Петкова“ – София и по други индивидуални въпроси. Не се колебайте да зададете Вашия въпрос и ние ще Ви съобщим дали бихме могли да Ви бъдем полезни – Контакти

Услуги

Нашата кантора предлага адвокатски услуги във връзка с гражданско, наказателно и административно право:

  • Консултации с адвокат на място, по телефон или по имейл.
  • Представителство пред съд по граждански, наказателни и административни дела.
  • Съдействие пред държавни институции.
  • Изготвяне на молби, жалби и договори.
  • Съдействие по нотариални производства.
  • Регистрация и обслужване на фирми.
  • Защита на обвиняеми и пострадали лица по наказателни дела.
  • Други индивидуални адвокатски услуги – Контакти

За нас

Ние сме колектив от адвокати, който ще Ви вдъхне спокойствие и увереност. Казусът Ви ще бъде всестранно разгледан и ще Ви бъдат предложени всички варианти за справяне с него. Ние вярваме в силата на екипната работа и работим и с външни консултанти, колеги адвокати в различни области на правото. По този начин гарантираме, че ще получите индивидуален подход за решаването на всеки правен проблем от адвокат, специалист в конкретната правна област – Екип

Консултация с адвокат

Адвокатите от кантора „Петков Петкова“ – София имат възможност за консултации на място, както и по телефон или имейл. Дистанционните консултации се заплащат предварително. При срещата с адвокат ще имате възможност да зададете въпросите, които Ви интересуват. Ще получите информация за евентуални бъдещи услуги, които могат да бъдат извършени за вас. Можете да си запишете час консултация в нашата кантора на някоя от посочените форми за контакт- Контакти