Услуги

  • Консултации на място, по телефон или по e-mail
  • Представителство пред съд по граждански, наказателни и административни дела
  • Представителство пред държавни институции
  • Изготвяне на молби, жалби и договори
  • Съдействие по нотариални производства
  • Регистрация и обслужване на фирми
  • Защита на обвиняеми и пострадали по наказателни дела